DÜKTİL ÜRÜNLER

DÜKTİL İÇ KAPLAMA

HER KOŞULA GÖRE İÇ KAPLAMA ÇÖZÜMLERİ

Santrifüj çimento harcı kaplama

STANDARD borular için temel iç koruma, santrifüj işlemi ile uygulanan yüksek fırın çimento harcı kaplamasıdır. Bu proses pürüzsüz ve sağlam bir iç yüzey elde etmeyi sağlamaktadır.

Proses sonucunda: - Yüksek kalitede harç sıkılığı - Metale kuvvetli yapışma, - Düşük yüzey pürüzlülüğü elde edilir

• Çimento harcı kaplama akışı kolaylaştırır Çimento harcı oldukça pürüzsüz bir iç yüzeye sahiptir ve bu da akışı kolaylaştırırken kayıpları azaltır. Bu kaplama hidrolik performansın zamanla beraber korunmasını garanti eder. (Kalıntılar tutunamaz).

Düktil borular için pürüzlülük katsayısı k = 0.03mm’dir. (COLEBROOK formülü) SAINT-GOBAIN PAM, hat dizaynı yapılırken, hatta olabilecek başka kayıpları da göz önüne alarak, bu değerin k = 0.1mm olarak kullanılmasını önermektedir..

•  Çimento harcından yapılma astar hem boruları hem de içme suyunu koruru

• PAM EN 545: 2010 Standardının 3. Sütunundaki Tablo E.1’e uygun olarak yalnızca sülfat dirençli çimento harcından yapılma astarları kullanmaktadır (SRC veya yüksek fırın çimento astarı)

Koruyucu mekanizma Çimento kaplama sadece koruyucu bir bariyer görevi görmekle kalmaz, aynı zamanda pasifleştirme mekanizması ile demiri korur: Boru suyla temas ettiğnde su kademeli olarak harcın içine nüfuz eder ve mevcut alkalin bileşenlerini absorbe eder. Metal duvara ulaşana kadar korozif özelliğini yitirir. Çatlak doldurma Kuruma çatlamaları (hidrolik çekilme) veya nakliye, depolama ya da döşeme sırasında oluşabilen küçük çatlaklar şu iki reaksiyonun birleşik etkisiyle kapanırlar: Suyla temas sonucu çimento harcının şişmesiyle, Çimento bileşenlerinin yavaş yavaş su absorbe etmesi ile.

 Özel durumlar 98/83/CEE sayılı Avrupa Normunda insan tüketimine yönelik suların kriterleri belitilmiştir. Çeşitli jeolojik koşullarla birlikte, arıtma işlemleri sonucunda veya uzun süreler boyunca boru hatlarının içinde bulunması sonucu agresif veya korozif sular temas halinde oldukları birçok metale tehdit oluştururlar. (Agresif sularda karbonik kireç asidi dengesizliği mevcuttur. Korozif sular ise genelde 5.5’ten daha düşük pH derecelerine sahiptir.) Bu tür özel koşulların gerçekleşmesi durumunda, düktil boruların pasif bir koruyucu olan PUR (EN15655 doğrultusunda poliüretan) ile kaplanması gerekebilir. Bu kaplama düktil boruların tüm özelliklerinden çok daha zor koşullar altında bile faydalanmay imkan sağlar.

© 2018 Neoplant Tüm Hakları Saklıdır.