DÜKTİL ÜRÜNLER

DÜKTİL EN545 YENİLİKLER

Yeni standart EN545:2010 ve ISO2531:2009 değişiklikleri

BASINÇ SINIFLARI

 Boru ve bağlantı parçaları için basınç sınıflarının basit düzeni

 Standart uygulamalar için tercih edilen basınç sınıfları

 100 bara kadar spesifik ihtiyaçlar için ek basınç sınıfları

 Kalınlık sınıflarının sonu (K9, vb)

İÇME SUYUYLA TEMAS EDEN MALZEMELER

 İç astar için harç karışımında kullanılan su 98/83/EC sayılı İçme Suyu Direktifine uygun olacaktır. (EN545 madde 4.5.3.1)

 Boru hattı sistemi, içme suyuyla temas eden malzemelere ilişkin ulusal yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

 Ürünlerin çevresel olarak kapladığı alanda yaklaşık % 20 azalma

 Kullanım alanına ilişkin tavsiyeler ve geniş bir yelpazedeki harici koruyucu kaplamalar sayesinde dayanıklılık artışı

 Dış çinko kaplama 200 g/m2’den daha az olamaz  (EN545 madde 4.5.2.2)

KALİTE YÖNETİMİ

 Boruların, bağlantı parçalarının ve donanımlarının uygunluğu performans testleriyle ve fabrika üretim kontrolleriyle gösterilmelidir (EN 545 madde 9.1)

 ISO 9001: 2008 standardı dahilinde kalite yönetim sistemi edinme tavsiyesi

 EN 545:2010, düktil (sünek) demir boru ve bağlantı parçalarıyla kullanılmak üzere imal edilen kuplajlar, flanşlı adaptörler ve boru yastıklarını entegre ederek Standart bir sistem haline gelmektedir (madde 5 ve 7).

PERFORMANSLAR

 Yeni standartlar, farklı tedarikçilerden gelen bileşenlerin (ISO 2531) 5 ve 7. Maddelerde belirtilen performans koşullarına uygun olması gerekliliğini belirtmektedir.   

BASINÇ SINIFLARI

 Daha net bir teklif

 100 bara kadar çok yüksek basınçlar için çözümler

 Standartta belirtilen iç basınç direnci hesaplama yöntemi

 Çap ve izin verilen çalışma basıncı (PFA) arasındaki basit ve homojen benzerlik

İÇME SUYUYLA TEMAS EDEN MALZEMELER

 Yüksek kaliteli içme suyu güvencesi

 Ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uygunluk garantisi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

 Enerji ve malzeme tasarrufu

 Su şebekelerinin uzun vadede güvenilirliği, 100 yılın üzerinde ömür süresi 

 Yüksek dayanıklılık

KALİTE YÖNETİMİ

 Onaylanmış Yüksek Kalite

 Uygunluk ispatı

 Piyasadaki en yüksek güvenlik düzeyi

*  Çelik borular elastik sınırlarda tasarlanırken, diğer malzemeler mekanik mukavemette tasarlanırlar.

Duktil demir PVC PE Çelik * PFA güvenlik faktörü 3.00 2.00 1.25 ~ – 2 Standard EN 545 EN 1452 EN 12201 EN 10214

PERFORMANSLAR

 Daha etkin bir sistem garantisi

 Sızdırmasız bağlantı performansı için ilave garanti     

© 2018 Neoplant Tüm Hakları Saklıdır.